Om oss

Formålet med nettsiden er å hjelpe folk i valg av forbrukslån og andre kredittprodukter. Detteer lånetyper som blir stadig vanligere, i takt med nordmenns økte inntekter. Lånemarkedet har i lang tid vært gunstig, med sunn konkurranse bankene imellom, samt lav styringsrente fra Norges bank. Dette gjør at rentene på alle typer lån er historisk sett på lavnivå. Likevel er det om å gjøre å begrense kostnadene når vi tar opp lån.

Fordi lån som går til forbruk normalt ikke krever sikkerhetsstillelse, er rentebetingelsene noe høyere på disse lånene. Våre artikler fokuserer derfor spesielt på hvordan du kan skaffe bedre rentetilbud. Stikkord her er forbedring av kredittscore, samling av gjeld gjennom refinansiering,  samt opptak av lån sammen med en medlåntaker. I tillegg er det god praksis å innhente mange tilbud, slik at man finner det billigste alternativet.

Vi håper nettsiden er til hjelp for deg som trenger finansiering. Dersom du har spørsmål eller innspill kan dette gjøres gjennom kontaktskjemaet.

August 27, 2017